LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

THẦY VÀ TRÒ TRƯỞNG TIỂU HỌC PHÚC KHÁNH TPTB TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI

CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG