Hoi thi ATGT - Truong TH Phuc Khanh - TPTB

Tao cho cac em hoc sinh hieu biet them ve phap luat - atgt.

Nha truong da to chuc hoi thi ATGT cho cac em hoc sinh voi hai doi choi tham gia qua 4 phan thi: Khoi dong, vuot chuong ngai vat, tang toc va ve dich. Cac em tham gia voi su hieu biet ve kien thuc khi tham gia giao thong mot cach nhiet tinh va phan khoi. Phan thi danh cho khan gia cung khong kem phan soi noi da lam nen su thanh cong cua hoi thi...

Bài viết liên quan