PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CBGV TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC KHÁNH

CBGV TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC KHÁNH TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19: PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG TOÀN BỘ KHU VỰC TRƯỜNG VÀ TRONG TỪNG LỚP HOC....

Bài viết liên quan